Kaikenikäisille

Soitto- ja lauluharrastukset vaativat oppilaalta paitsi motivaatiota uuden oppimiseen myös paljon itsenäistä harjoittelua. Opettajina tehtävämme on luoda hyvä opettaja-oppilas-suhde sekä ylläpitää motivaatiota.

Tämän vuoksi otamme aina huomioon oppilaan toiveet ja tavoitteet oman musiikkiharrastuksensa suhteen. Meille jokainen oppilas on yksilö, jonka tavoitteiden eteen olemme valmiita tekemään paljon töitä.